Cykle Coriolis

Cykle Coriolis (CC) to oficjalna, urzędowa jednostka miary czasu w całym Trzecim Horyzoncie. Jeden cykl odpowiada jednemu obrotowi stacji Coriolis wraz z planeta Kua wokół jej gwiazdy.

1 CC dzieli się na 9 Segmentów, poświęconych kolejnym Ikonom.

Segmenty zgrupowane sa w trzy Triady. Każda Triada kończy się dużym świętem przejściowym: świętem Założenia, Cykladami (Nowym Rokiem) i Pielgrzymariami.

Każdy Segment ma 37 dni (4 tygodnie po 9 dni) i kończy się przedłużonym weekendem.

Każdy dzień podzielony jest na warty po 6 godzin każda – poranną, dzienną, wieczorną i nocną.

Cykle Coriolis

1000 i 1 noc wśród gwiazd Krzys Krzys